Uztici Dievam savu dzīvi, jo viņam ir brīnišķīgs plāns tai!

Izlasi šo rakstu- par manu dzīvo sastapšanos ar Dievu- cik brīnišķīgi ir dalīties ar to -kas patiess un vērtīgs!

Sveiks/a! Patiess prieks tevi šeit redzēt- lai vai kas tu būtu, man ir prieks par tevi- šī platforma ir izveidota, lai spētu iedrošināt cilvēkus dzīvot dzīvu dzīvi- tādu, kurai ir piepildijums, kas nāk no Dieva! Esmu atgriezusies no vienkāršas dzīves, kur es dzīvoju un nedomāju par to- kurp es dodos un kas man ir jāīsteno šajā pasaulē. Dievs man parādija savu neizmērojamo mīlestību un noņema no maniem pleciem visas ķēdes kuras biju sev aplikusi, noņēma visu smagumu un neizpratni- apstādināja mani no šī skrejiena kurp devos ar aizvērtām acīm. Tad nu dienu no dienas, dzīvojot kā apzināta kristiete, es domāju par svētā gara augļiem ko Dievs mums dāvā.

Ejot cauri šiem Gara augļiem pār mani nāca atklāsme, ka Dievs negrib, ka mēs šos gara augļus iegaumējam kā skaitāmpantu un bezpersoniski ar tiem dzīvojam, bet Viņš vēlas lai tie ir saredzami mūsu dzīvēs- lai tie ir dzīvi. Vai cilvēki var aprakstīt Dieva raksturu, vai izjust gara augļus ar to, kā jūs rīkojaties, pat ja viņi nesaskaras ar jums vai nedzird ko jūs runājat? Tā arī ir jābūt, tikai mūsu darbi rādīs un vārdi nebūs vajadzīgi. Kad kāds skatītos uz tevi un teiktu: “Woo, kas par pacietību, viņš izstaro tādu labestību un laipnību, viņam piemīt tik liela pašdisciplīna.” Šī bija pirmā Dieva komanda- ne lūgt, ne dejot, Viņa pirmā komanda cilvēcei bija BŪT AUGLĪGAM. Pierādījums:

“Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm, jūrām un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”

Pirmā Mozus 1:28

šai rakstu vietai ir daudz lielāka nozīme, kā varētu šķist lielai daļai cilvēku. Tā nav tikai par populācijas vairošanu, bet par būšanu auglīgam Svētajā Garā. Es gribu lai tu, kas lasi šo rakstu, ieraugi to kā lielu vērtību savā dzīvē- būt auglīgam Garā. Un Dievs zināja, ka mums būs nepieciešams kāds skaidrojums, tāpēc viņš deva rakstu vietu:

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pateicība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.

Pāvila vēstule Galatiešiem 5: 22-23

Un šeit es vēlos detalizēti runāt par pēdējo no tiem- par kuru visgrūtāk saprast. Ja tu vēlies dzīvot savu dzīvi tādu, kāda tā bija, tad šis raksts nebūs priekš tevis, bet es vēlos lai tu paliec. Šī tēma pēdējo laiku ir radikāli mainijusi manu domāšanu un es ar to vēlos dalīties. Atver savu sirdi un lūdz Dievam pēc sapratnes visu izprast, jo, ja šīs lietas tiks saprastas, tad līdzi tām nāks virkne citu, kas izmainīs tavu pieeju dzīvei par 100%. Un es vēlējos izprast no kurienes gan nāk šis pēdējais Gara auglis- vai mēs esam tie, kas to veido, vai tas ir Svētais Gars?

Quotes about self control, definition of self control, faith quotes, Bible verse of the day en 2020 | Texte biblique, Paroles inspirantes, Affirmations

Reiz dzirdēts pantiņš-

Man krūtīs pukstēja divas dabas:

viena bija amorāla- otra svēta,

vienu es mīlu- otru nīstu,

to kuru barošu- dominēs.

-unknown-

Ko tu baro- kad tu klausies, skaties, “skrollo”, kad tu dari visas šīs lietas? Tu izvēlies prioritātes, kas baros tevi šodien, rītdien un parītdien. Ar kādiem cilvēkiem tu tiecies- ir vērts pacelt acis, jo nemanot mēs pakļaujam sevi šai ietekmei. Tikai neaizmirsti, ka katru dienu, katru stundu, minūti notiek šī iekšējā cīņa par to, kura puse uzvarēs. Un kas to nosaka-tu, jeb pats. Paškontrole ir iespēja ļaut izvēlēties kam tu atļausi sevi kontrolēt! Dievs negrib, ka esam šīs dabas kontrolē, kas šķietami uzvar mūsos. Kad mēs piedzimstam, daudzi domā, un arī es tā domāju līdz šim, ka mēs esam pa vidu šīm abām dabām, bet patiesība ir tajā, ka mēs dzimstam no miesas, mums nav bijusi izvēle un pirms sastapšanās ar Dievu, viss kas es varēju, bija mantkārība, lepnums, meklējot apmierinājumu priekš savas miesas, tieši tāpēc, es varēju darīt sliktas lietas, tikties ar nepareizajiem cilvēkiem. Tas, kas miesisks- kur ES ir centrēts- tas noved līdz “nāvei.” “Nāvei” kura atņems tavu likteni, tavu Dieva brīnišķīgo plānu tavai dzīvei.

Tātad grēka alga in nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Pāvila vēstule romiešiem 6:23

Tajā mirklī, kad Tu pieņem Jēzu Kristu par savu personīgo Kungu un glābēju, tu iegūsti iespēju izvēlēties, jo vēl viena daba tev ir atklājusies. Viss ko es varēju darīt, bija izvēlēties miesu pirms es satiku Jēzu. Kad Dievs sūtīja savu dēlu- viņš teica: “es došu cilvēkiem brīvību”, tur kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Kas mēs esam pazuduši un tumsas ieskauti, pirms mēs esam apliecinājuši Jēzu, par savu glābēju, mums nebija izvēles. Brīvības definīcija ir iespēja izvēlēties. Visi kas ir pasludinājuši Jēzu, par savu Kungu, katru dienu sāk ar izvēli. Lai vai kā mēs gribētu, mēs nevaram pārlekt no miesiskas dzīves uz 100% garā atdzimušu dzīvi, jo tas, kā mēs esam dzīvojuši, nāk līdzi un ir sfēras no kurām nav tik viegli tikt vaļā. Šis ceļš iet lēnām uz priekšu. Tāpēc Dievs ielika šo vienu koku Ādama un Ievas dārzā, lai tiem būtu izvēle, jo tā ir verdzība bez izvēles, tāpat kā mīlestība ir izvēle.

Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.

Piektā Mozus 30:19

S pirit VAI S in

E mpowered E mpowered

L ife of L ife of

F aith F lesh

CONTROL CONTROL

Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.

Pāvila vēstule galatiešiem 5-19:21

Ja tu esi atdzimis, un tu izmanto savu brīvību lai ietu miesisku dzīvi, tu nekad neieiesi Dieva valstībā- tajā bagātīgajā, dzīvajā valstībā ko Dievs tev sarūpējis. Būt paškontrolē nenozīmē- es tagat vienkārši dzīvošu labāk, būšu labāks/a, bet mums ir jāaicina svētais gars un jālūdz viņu vadīt mūs dienu no dienas. Es pieņemšu lēmumus kas iet pret mani, lēmumus kas nav pieņemti atsaucoties un miesas kārībām. Tad kad mēs sākam to darīt, mūsu dzīves dinamika izmainās, mums ir jāsāk dzīvot to dzīvi, kuru Dievs ir aicinājis mums dzīvot. Tāpēc vēlreiz izlasīsim šo rakstu vietu:

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

Pret tādām lietām nav bauslības.

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši (atdevuši savu veco dzīvi) līdz ar kaislībām un iekārošanām.

Pāvila vēstule galatiešiem: 5:22-24

Ko mēs varam ieraudzīt, ka Dievs Svētajā Garā ir džentelmenis, jo viņš atļauj mums iet tur, kur vēlamies un atļauj mums pašiem atlaist lietas, lai Viņš varētu ar tām strādāt, jo nav tāda sfēra, kur Dievs bez mūsu vēlmes darbotos, Viņš dod mums dažādas norādes, cilvēkus, lai mēs to saskatītu. Manā dzīvē Dievs jau labu laiku runā uz dažādām lietām, un ja vien es būtu ātrāk atlaidusi un ļāvusi… Viņa personība ir tik … neizskaidrojama un cik bezgala liela gan ir Viņa žēlastība. Lai vai cik tālu mēs ietu paši savā spēkā, Viņš būs ar mums vienmēr un visur.

Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.

Pāvila vēstule galatiešiem 5:16

Pirmā lieta ar kuru sākt- uzņemties atbildību par savām rīcībām, vārdiem, darbiem. Atrodi kādu un pasaki atklāti viņam šīs divas lietas:

 1. Kur tu šobrīd atrodies dzīvē
 2. Kur tu gribētu atrasties tā vietā

Piemēram:

 • Es situ savu bērnu par to, ka viņš mani neklausa, tad, kad es to vēlos.
 • Es vēlos būt tajā vietā, kur mani bērni spētu saņemt pacietīgu disciplīnu, lai viņi varētu sasniegt mērķi.
 • Es nespēju pieņemt savu māti- pāri visam ko viņa man nodarijusi.
 • Es vēlos viņai pieodt visu un mīlēt viņu ar tīru sirdi.
 • Es nespēju beigt iekārot cilvēkus, salīdzināt sevi ar viņiem.
 • Es vēlos dzīvot to dzīvi- kādu Dievs man sarūpējis un neskatīties uz to, kas pieder otram.

Dzīvojot miesisku dzīvi, mēs esam dzīvojuši grēkā, piekopjot tumšas lietas un tas, kas ir darīts tumsā, tur arī paliek, un ienaidnieks ar to spēlē, ka tas kas ir tumsā- paliek tumsā, bet tevi ēd no iekšienes. Tas ir tāpēc, ka tas ir pretējs tam, ko Gars vēlas darīt.

Mūsu dzīvēs nav nekādas problēmas, ja mums ir vīzija ar to, kur mēs vēlamies būt, un vienīgā iespēja kā tur nokļūt- ir atbildība. Kāds to zin, un redz tevi, kā uzticamu personu.

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.

Jēkaba vēstule 5:16

Tad nu tavs uzdevums ir atrast kādu, kurš būtu gatavs tevī ieklausīties un veltīt tev laiku. Apsēsties un izstāstīt- kur tu šobrīd atrodies un kur tu vēlies atrasties. Pastāstīt to, ka tu vēlies stiprināt savu Garīgo dzīvi un viss, ko es no tevis lūdzu ir ieklausīties- ne nosodīt, ne izlabot, jo to visu darīs Svētais Gars. Un iespējams šī būs viss pravietiskākā lieta, kas ar tevi atgadijusies.

Nākamā lieta kas tev ir jādara, un kas sekos- pakļaušanās disciplīnai. Tā mūs pazīs pēc mūsu disciplinētās dzīves, pēc tā, cik mēs spēcīgi-taisni ejam Dieva ceļu. Dispiclīna arī manā dzīvē ir bijusi nopietns jautājums, un uzaugot daudzbērnu ģimenē, es nespēju iedomāties, kā tas ir- būt disciplinētai, jo augot tev bija milzīga brīvība darīt lietas un domāt, tā, kā vēlies. Tas ir tik ļoti svarīgi, tagat pieaugot, saprast, ka disciplīna ir nepieciešama, lai mēs nonāktu tur, kur Dievs ir aicinājis mums būt.

Ik rītu es sastopos ar disciplīnu savā priekšā- man ir izvēle lasīt vai nelasīt Bībeli. Tajā brīdī, kad saproti, ka Dievs izkārto dzīvē dažādas situācijas- iedod mieru pāri situācijām kurās to vajadzēja, iedod šo milzu spēku darīt lietas, dod tādu mīlestību un pateicību, ka tu saproti, ka Tev citu ceļu nevar būt, kā disciplinēt sevi- veltīt Viņam: ik rītu, vakaru, jebkuru mirkli no dienas. Pāri mums nāk Svētā Gara augļi, ja vien spējam būt disciplinēti Viņa vārdam.

Lieta tāda, ka ar informāciju vien nepietiek, lai radītu šīs vēlamās pārmaiņas mūsu dzīvēs, tā ir Svētā Gara iedvesma mūsos, kas atļauj mums dzīvot dzīvi kas ir auglīga.

Kas seko pēc disciplinēta dzīvessveida? Pēc šīs spēcīgās velmes būt pilnīgā ticībā un kalpošanā- tā jau ir šī velme, šī degsme tevī, kas dod tev velmi tuvoties Dievam. Esot uzticami kalpojot- slavējot, ejot uz Bībeles grupām, sludinot, ejot uz draudzi- Dievs tevi vēro katru mīļu brīdi un skatās cik tu esi uzticams.

Es vēlos dzīvi, kas ved mani uz dzīvi!

Cilvēki dzīvo, un arī es dzīvoju dzīvi, kas ved uz vienkāršu eksistenci. Taču pienāca brīdis līdz bija jāsaka sev STOP!

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!

Psalms 42:1

Paldies, ka esi- lasiji un uzņēmi! Lai Dievs svētī visas tavas gaitas, lai arī kurp tu dotos- Viņš tevi neatstās!

(Mīlestībā- Ance)

“Kontrolējiet savas domas”- Čārlzs Stenlijs

Noklausoties vienu no Čārlza lekcijām Youtube- https://www.youtube.com/watch?v=9bLgDoFkdqo guvu daudz un labas atziņas kuras izmantot savā tālākajā dzīvē. 
Vērtīgs? Tad ir jādalās! Cik brīnišķīgi Dievs runā caur šo vīrieti. Spēcīgi, pārliecinoši, patiesi, aizraujoši un lēnprātīgi... viņš ar savu šarmu spēj daudzus cilvēkus ievirzīt pareizajās sliedēs, pareizāk, ar atdevi Jēzum caur viņu parādīties. Un tā nu notika arī ar mani, kad sāku izzināt un meklēt patiesos Dieva vārda sludinātājus tikai pusgadu atpakaļ. 🙂 Te nu mazliet par Čārlzu.


Čārlzs Frazers Stenlijs (dzimis 1932. gada 25. septembrī) ir Pirmās baptistu draudzes vecākais mācītājs Atlantā, Džordžijas štatā. Viņš ir In Touch Ministries dibinātājs un prezidents un divus viengadīgus amata pienākumus pildīja Dienvidu baptistu konvencijas prezidenta amatā no 1984. līdz 1986. gadam. (vareni!)
Photo by nappy on Pexels.com

Vispirms padomā par veidu kā Tu domā!

Čārlzs savā lekcijā “taking control of our thoughts” min neskaitāmus graudus kurus vērts pierakstīts, paturēt prātā un pielietot savā dzīvē. Tad nu apkopoju pašu galveno.

Mēs esam domu mašīnas, kuras ik sekundes simtdaļu darbina savus prāta dzinējus. Brīnumlietas iespējamas ar mūsu prātu, bet arī šausmu lietas mēs realizējam un radam ar mazāko domu. Palūkojoties uz pasauli šodien un pirms 100 gadiem, situācija ir līdzvērtīga, tikai šodienā mēs varam saredzēt kā iesētās domas tiek pārmantotas no paaudzes uz paaudzi. Vai mēs gribam lai pasauli vada cilvēks ar savu milzu pārliecību par visu ko saviem spēkiem spēj paveikt un sacīt? Kā mēs varam šodienas pasauli, ko uzbūvējam, ielikt Dieva rokās? Kā lai nekontrolē visu kas mums it kā pieder?

Tad nu tā! Ir kas vairāk un augstāk par domām kas mūsos, tas ir Dievs un viņa plāns mūsu dzīvei. Mums vajadzētu domāt- Dieva domas, ko diez viņš domā, kā viņš grib lai mēs domājam, dzīvojam. Ja mēs domājam šādas domas, tad mēs domājam pašas spēcīgākās domas kādas vien var būt- jo tās ir Dieva domas! Kad Tu domā Dieva domas, tu sāc redzēt to, ko Dievs ir ieplānojis tavai dzīvei. Jebkas kas notiek mūsu dzīvēs sākas ar domām. Un kāds ir rezultāts tajam, kā esam domājuši visus šos gadus? Un ja nu tev nepatīk veids kā tava dzīve ir iekārtojusies, tev vajag uzdot sev jautājumu- par ko es domāju… ko es domāju par sevi, par citiem cilvēkiem, jo tas ko mēs domājam tiešām kontrolē mūs. Piemēram, mūsu attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem, mūsu veiksmes un neveiksmes, padarītie darbi ir rezultāts tam kā mēs domājam un bieži vien mēs aizmirstam to, ka prāts ir “kontroles tornis.” Mēs nevaram kontrolēt citu domas un apstākļus, bet uz apstākļiem mēs atbildēsim šā vai tā. Padomājot par to kā tas mūs ietekmē, palūkojies sev apkārt kādi lēmumi tiek pieņemti un tu redzēsi- pareizi vai nepareizi, destruktīvi, iekāres, dusmu un agresijas vadīti, vai Dieva mīlestībā un lēnprātībā vadīti. ( cilvēks izdara izvēli katru minūti, sekundi, mēs pieņemam lēmumus biežāk nekā spējam iedomāties, un ja par to aizdomājas?)

Kas tad īsti nosaka veidu kā mēs domājam un ko mēs domājam? Vai tas ir tas ko mēs lasam grāmatās, skatāmies pārraidēs vai lekcijās, klausāmies Podcastus vai citu cilvēku viedoklī, vai tas ir Dieva vārds. Cilvēki paver savus prātus televīzijas pārraidēm, ziņām, vai jebkam citam, neapzinoties, ka viņi sēžot tur tiek programmēti un viņu domāšana tiek novirzīta konkrētā virzienā. Patiesība ir tajā, ka mums ir jābūt programmai kas nāk no Dieva prāta, Dieva vārda, mums ir jābūt gataviem saprast Dieva vārdu, jo labākais kas mūs Dzīvē sagaida ir viņa plānā. Un vai Tu vēlies dzīvot pilnīgā Dieva plānā kas ir perfekti piemērots tev?

Rakstu vieta no Pāvila Vēstules Kolosiešiem 3. nodaļa, 1-8 pants

1 Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kas ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.

2 Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām.

3 Jo jūs esat miruši. un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.

4 Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu.

5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība.

6 Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem,

7 Kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt.

8 Bet tagat visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē.

Kad mūsu domas tiek kontrolētas, sākas izpratne par mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu! *boom Bet, ja mēs esam neticīgi, Sātans pārņems mūsu dzīves.

Bet es baidos, ka čūskas, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no Kristus vientiesības un nevainības. ( Korintiešiem 11:3 )

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Prāts ir brīnišķīga daļa no mūsu ķermeņa- mūsu dzīve kādu esam izveidojuši ir kā izpausme tam, ko mēs domājam. Ja tev nepatīk tas kā dzīvo, tad tev ir jāpamaina sava domāšana. Dažs no mums varētu teikt: “nezinu, es laikam nevaru mainīt savu domāšanu”, jā tu vari, katrs no mums ir spējīgs uz to, jo mūsos mājo Dieva gars, kas vada mūsu domas, kas ir spēcīgāks par to ko domājam par sevi.

Mēs sējam domu un gūstam darbību,

Čārlza Stenlija “sēj un pļauj” atziņa:

mēs sējam darbību un gūstam ieradumu,

mēs sējam ieradumu un gūstam raksturu,

mēs sējam raksturu un gūstam likteni.”

Cilvēka neredzamās domas rada neredzamās sekas. Ja tu jūties nevērtīgs, domā, ka nevienam tu nerūpi, neviens tevi nemīl- tas parādīies uz tavas ārienes, domas neļaus tev priecāties un izbaudīt jebko, ko dari, tā būs kā daļa no tavas dzīves kas nākusi no tavas paša domāšanas. Nedomā par sevi ļaunu, jo Dievs nav radijis tevi tādu esam.

Kā mēs varam kontrolēt savas domas?

 1. Pieņemiet katru domu un tad izrunājiet, izsakiet skaļi:
  • samierinaties,
  • noliedziet,
  • cīnaties,
  • vai kontrolējiet savas domas. Jums ir dota izvēle.

8 Jautājumi kurus tev vajadzētu uzdot sev lai mainītu savu dzīvi:

 1. Pie kā šīs domas mani novedīs?
 2. Vai šīs domas novedīs mani tur, kur es vēlos doties? Un kur tad īsti es dodos?
 3. Vai šīs domas ir morālas, pieņemamas, garīgas? Tev ir izvēle neskatīties. neklausīties tādus tematus par kuriem tu zini, ka tie nav morāli pieņemami,
 4. Vai šīs domas mani stiprina vai gremdē?
 5. Vai es varētu ar šīm domām padalīties ar kādu?
 6. No kurienes radušās šīs domas?
 7. Vai es jūtos vainīgs/a domājot šādas domas?
 8. Vai šīs domas der tam, kāds/a es esmu kā Jēzus sekotājs?

Dievs iedeva mums spējas domāt tā, kā viņš domā. Izmantosim pašu svarīgāko šodien, šeit un tagat!

Photo by Essow Kedelina on Pexels.com

“To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16:33)

Gaiss pieliets ar negaisa smaržu, plaukst rozes krūms un tālumā ducina pērkons… es mīlu dzīvi, bet to visu esmu gatava atdot un pazaudēt- lai taptu atrasta no jauna.

Sveiks/a. Mani sauc Ance. Paldies, ka izvēlējies ienākt manā lapā. Ecna ir mans vārds otrādi un green ir mana mīļākā krāsa, kas ir augu, pavasara, ūdens, dzīvības un svaiguma krāsa, kas simbolizē ekoloģiju un mieru. Kā dabas ikgadējās atdzimšanas krāsa simbolizē cerības, ilgmūžību un nemirstību.

Salikums, kuram reiz bija jādzimst. Tā nu īsumā par manu web lapas nosaukumu. Es ļoti mīlu pasauli, cilvēkus- visu ko Dievs radījis. Un es domāju, ka Tu arī. Mums visiem ir dota viena zeme un mēs gribam dzīvot tajā labāk- būt empātiskāki viens pret otru, pret dabu, pret dzīvniekiem, kaut esam šeit uz pasaules tikai neilgu brīdi, jāatceras, ka mēs tādi varam būt, jo mēs esam izglābti un mums atliek vien pagriezt vaigu uz Dieva pusi un Viņš mums parādīs kā mums dzīvot un mīlēt visu kas mums ir dots.

P.S. Atceries, ka mūsu dzīves ir kā dārga dāvana, kura ilgst tikai neilgu brīdi, kuru mēs varam tikai prognozēt, bet nezinām!

Šodiena ir šodiena un rītdiena jau būs cita diena, kuras likteni mēs nezinām. Jāatceras, ka mēs vienmēr varam būt labāki cilvēki, pret visu kas mums apkārt un pašu galveno- pret sevi- būt patiesiem un atvērtiem.

Es gribu manīt savus ieradumus, lai manītu dzīves.

Tikai mainot sevi mēs varam palīdzēt mainīties pasaulei kurā dzīvojam.

“Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.”

Jēk. 1:17

Mūsu sabiedrība šobrīd alkst pēc pārmaiņām, apstākļi mums piespiež rīkoties un domāt citādāk, kā bijām dzīvojuši. Tomēr mēs atstājam pasauli saviem bērniem, mēs vēlamies lai arī viņiem ir pilnvērtīga dzīve- gaiss ko elpot, ūdens, auglīga zeme, droši saules stari u.t.t Bet pats galvenais garīgais mantojums, ko nododam. Tas kur nonāks viņu dvēseles. Kā mēs varam parūpēties par viņu nākotni, ja ne parūpēties par to kādi mēs esam un uz ko tiecamies?

Kā es varu manīt sevi, lai mainītu pasauli?

 • Saki Dievam- visuma radītājam- jo par tavu dzīvi cīnīsies divas puses- grēcīgā (elle) un svētā. (Dievs)
 • Ieklausies savās domās- vai tās ir traucējošas vai attīstošas un uz kurieni tās ved.
 • Izmanto katru dienu kā vienīgo, jo mums nav zināmas cik tās mums ir atvēlētas- tikai Dievs- mūsu radītājs to zin.
 • Dievs dzīves beigās aicinās pie sevis tikai tos, kas dedzīgi pie viņa vērsušies un uzticējuši savu dzīvi viņam. Tos, kuri atsaukušies.
 • Saki JĀ Dievam! Neatkāpies no viņa, jo nav dzīvē nekā svarīgāka par tavām attiecībām ar Viņu.

Mainot sevi- Tu izmaini pasauli. Mīlestība un miers ir ar tiem cilvēkiem kuri ir uzticējuši savas dzīves mūsu Tēvam- pasaules radītājam Dievam- tam Kungam.

Tava dzīvība ir svarīgāka par jebko- viss kas uz zemes šīs- reiz pazudīs, kam pieķeramies šodienā, vairs vērtīgs rītdienā tas nebūs.

Vai Tu domā, ka šodiena vēl nav īstā diena lai pateiktu JĀ Dievam, lai pateiktos par to kas Tev ir?

Noskaties šo video https://www.youtube.com/watch?v=Wz305fYOu3s

Tiekamies pēc brīža- ar ko jaunu un svarīgu Tev.

Mīlestībā- Ance