Lolojot Dieva Vārdu

“Tas dara lielas brīnumu zīmes, uz Viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.”                       Atklāsmes

grāmata 13:13

Bija laiks, kad cilvēki varēja piedzīvot kaut ko tamlīdzīgu Josemitu nacionālajā parkā, kas atrodas Centrālkalifornijā. Katru vasaras vakaru Nacionālā parka darbinieki sarīkoja “uguns krišanu” no Glacier Point, kas atrodas prakstiski 4000 pēdu virs ielejas ieplakas. Pirms saulrieta cilvēki pulcējās, lai vērotu īsu dabas programmu, kas tika sarīkota šī kalna pakājē. Kamēr norisinājās šī programma, mežziņi Glacier Point virsotnē uzraudzīja milzīgu, sārtam līdzīgu ugunskuru.

Kad beidzās programma, kas norisinājās kalna pakājē, kāds uzkliedza virsotnē gaidošajām personām: “Lai krīt uguns!” Tad viņi sāka mest karstas ogles pār kalna malu, tādējādi veidojot neaprakstāmi skaistu, degošu ūdenskritumu, kas izzuda, aizvijoties vairāku tūkstošu pēdu tālumā tumsā. Tas patiešām bija neaprakstāms skats. Daudzi cilvēki ceļoja lielus attālumus, lai tikai vērotu šo skatu.

Uguns mešana no debesīm lasītājiem atgādina:

“un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.”
Apustuļu darbi 2:2‭-‬4

Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā mēs tiekam brīdināti nepaļauties pilnībā uz to, ko redzam un dzirdam. Kādu dienu šķitīs, ka Vasarsvētku ugunis krīt mums visapkārt, tomēr tās būs tikai viltojums. Varens sātana gala laika ağents viltos Svētā Gara darbu un aicinās cilvēkus pakļauties un kļūt uzticīgiem viltotai Trīsvienībai. Bet labākais un drošākais veids, kā atpazīt viltojumu, ir labi pazīt Īsto. Tie, kurus pilda Svētais Gars, nekavējoties zinās, kad parādīsies viltojums. Un patiesais Dieva Gars tiek dots tiem, kas Dievu meklē no visas sirds:

“Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.”
Jeremijas 29:13

un ir gatavi darīt visu, ko Viņš lūgtu.

“Dievs Viņu paaugstinājis Sev pa labo roku par Valdnieku un Pestītāju, lai vestu Israēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas.”
Apustuļu darbi 5:31

Dieva Gars mums tiek dots arī caur Viņa Vārdu.

“Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.”
Jāņa 6:63

Lolojot Dieva Vārdu caur ticību Jēzum Kristum, mēs tiksim pildīti ar patieso Garu. Bet tas nenotiks, ja Vārdam pievērsīsimies tikai daļēji, neregulāri, tikai sev izdevīgos brīžos. Šodien, Josemitu ielejas apmeklētājiem nav iespējams redzēt uguns krišanu. Pirms daudziem gadiem šo ieleju apmeklēja daudz mazāk ļaužu nekā milzīgās masas, kas turp dodas mūsdienās. Ņemot vērā šīs ielejas lielo popularitāti, uguns no kalna vairs netiek mesta, jo tur pārāk daudz cilvēku atrodas ļoti mazā laukumā. Dažreiz mūsu dzīves var kļūt parāk pieblīvētas, lai spētu saklausīt patiesā Gara balsi. Neļaujiet citu cilvēku un lietu spiedienam atturēt Svētā Gara uguni no krišanas jūsu dzīvē.

Raksts no: Džona Paulīna, Atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūgšanām. 239.lpp.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: