Atveldzējies vārdos!

Dzīvības upes avots.

/https://www.repentancerevival.com/


Atstājiet sevi šodien, no galvas līdz papēžiem, Dieva upes vidū, kur plūsma ir visspēcīgākā un visnoteiktākā, ieplūstot Dieva gribā. Būt Dieva gribā ir tas pats, kas atrasties straujas upes vidū. Upes vidū plūsma ir spēcīgāka un ātrāka.

Jo tālāk no upes centra jūs dreifējat, jo lēnāka un mazāk virzīta plūsma. Jūs joprojām esat plūsmā, taču tā nav tik spēcīga un droša.

Dieva gribas centrā, Viņa vadība ir visstiprākā un visdrošākā. Bet, jo tālāk no Dieva gribas centra tu dreifē, jo lēnāk kusties, un vadība, virziens un aizsardzība, ko tu būtu saņēmis no Viņas, ir vājāka un mazāk efektīva, gandrīz nemanāma. Tu pārvācies no Viņa ideālās gribas uz Viņa permisko gribu un tad no Viņa gribas pavisam.

Nokāpjot līdz upes malai, jūs beidzot izkāpjat un atrodaties savā lepnuma un neatkarības krastā, un upe plūst uz priekšu bez jums. Tāpat, atbrīvojoties no Dieva gribas, tu esi viens pats, palicis pie savām iecerēm, jo Dieva griba virzās uz priekšu bez tevis. Izbraucot no upes, tu centies veikt savu ceļu, bet tad ir grūtāk virzīties uz priekšu, jo ir šķēršļi.

Jūs mēģināt pārvietoties paralēli upei, turot to redzeslokā, bet ceļā ir šķēršļi, liekot pārvietoties apkārt tiem. Tas liek jums ceļot citā virzienā nekā upe, kas tagad ir tik tālu, ka to pat nevar redzēt. Cenšanās kalpot Dievam vai pat sekot Dievam, kad tu esi zaudējis savu gribu, kļūst neapmierinoša to šķēršļu dēļ, kas liek pārvietoties tālāk prom no Dieva plāna par tavu dzīvi.

Photo by Pok Rie on Pexels.com

Sliktas attiecības, nepareiza karjeras izvēle, slikta veselība, izglītības trūkums un finanses ir tikai daži no nepareizajiem ceļiem, pa kuriem, iespējams, atradīsi sevi. Pēc tam jūsu dzīve nonāk nepareizā ceļā vai iestrēgst strupceļā.


lasam tālāk…


Nekrītiet izmisumā! Jums ir cita vieta upē. Dieva griba un tavas dzīves plāns vēl gaida! Dodieties tieši uz Dieva gribas upi, kurā dzīves ceļa posmā jūs tagad atradīsit sevi.

Atgriezieties upē. Izbrist no krasta un straumē. Neapmierinieties ar potītes dziļumu, ceļa dziļumu vai līdz viduklim dziļu vietu, Dieva gribas upē.

“un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.”

2 Laiku 7:14

Bet šodien Bībeles panti, par kuriem mēs meditējam, runā par cita veida upēm, kas atdzīvina un dziedina, lai kur tā dotos un kur vien tai pieskartos. Vai jūs negribētu, lai šī pēdējā upe ieplūst jūsu dzīvē un caur jūsu mājām?

Labi, dārgais draugs, saskaņā ar Dieva vārdu tas noteikti var notik!

Pirmajiem ūdeņiem, par kuriem mēs runājām no Bībeles (2. Ķēniņu 2:19), kas plūda caur Jēriku, avots bija no zemes, kuru pakļāva Dieva lāsts;

Jērika stāvēja kā lepnuma un sacelšanās simbols pret Dieva vārdu, kā rezultātā zemi Dievs nolādēja. (Skat. Jozuas 6:26.) Un tanī laikā Jozua zvērēja un sacīja: “Nolādēts lai ir tas vīrs Tā Kunga priekšā, kas uzcels un atjaunos šo pilsētu Jēriku. Pamatus lai viņš liek tai par sava pirmdzimtā un vārtus lai ieceļ tai par sava jaunākā dēla dzīvību.”

un 1. Ķēniņu 16:34 “Viņa valdīšanas laikā Hiēls no Bēteles uzcēla Jēriku. Tās pamatu likšana prasīja viņa pirmdzimtā Abirāma dzīvību, bet viņa jaunākais dēls Segubs dabūja galu, kad tika iecelti jaunās pilsētas vārti, kā Tā Kunga vārds caur Jozuu, Nuna dēlu, bija runājis.”

Ecēhiēla 47: 7-12

“7 Atpakaļ nākdams, es redzēju daudz koku abos upes krastos,

8 un viņš man sacīja: “Šis ūdens tek uz rītiem, tas tek lejup pa Jordānas līdzenumu un beigās ietek Nāves jūrā, un, kur tas ietek, tur jūras ūdens kļūst veselīgs.

9 Visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību; arī zivju bagātība būs ļoti liela, jo, kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens kļūs veselīgs; it visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība.

10 Un zvejnieki pie tās stāvēs no En-Gedijas līdz En-Eglaimai, tur būs labas vietas tīklu izmešanai, zivju bagātība būs ļoti liela, kā Lielajā jūrā.

11 Bet tās purvainās vietas un dīķi nekļūs ūdens ziņā veselīgi: un tie būs sāls iegūšanai.

12 Pie upes, tās abos krastos, augs visādi ēdamu augļu koki; to lapas nevītīs un to augļi nemitēsies, ik mēnešus tie atnesīs svaigus augļus, jo ūdens, pie kura tie aug, iztek no svētnīcas, tādēļ to augļi noderēs barībai un to lapas dziedināšanai.”

Photo by Djordje Petrovic on Pexels.com

“Visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību; arī zivju bagātība būs ļoti liela, jo, kad šī upe tur nonāks, jūras ūdens kļūs veselīgs; it visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība.”

Ecēhiēla 47:9

Ļaujiet man mēģināt to sadalīt līdzībās ar skaidrojumu:

  • Abās upes pusēs auga liels skaits koku (Vairs nav neauglības)
  • Kad viņi nonāk Nāves jūrā, kur jūra ir stāvoša, ūdeņi kļūst svaigi. (Pretstats pret stagnāciju)
  • dzīvos katra dzīvā radība, kas plūst tur, kur tek upe; (Pretinde pret slimību un priekšlaicīgu nāvi)
  • Zivju būs daudz, jo šie ūdeņi tur plūst. (Labklājība)
  • tai blakus stāvēs zvejnieki; viņi izkaisīs tīklus. (Uzņēmējdarbība – panākumi biznesā un ministrijā)
  • Viņi noķers daudzu veidu zivis (produktivitāte)
  • Abās upes krastos pārtikai augs visa veida koki. (Reizināšana un paplašināšanās)
  • Viņu lapas nenokalst, un neizkļūst arī augļi (Pretinde pret spontāno abortu, neveiksmīgo ražu)
  • Viņi nesīs augļus katru mēnesi (ilgstoša auglība sezonā un ārpus sezonas visu gadu)
  • Viņu augļi būs pārtikai un viņu lapas – dziedināšanai. (Bagātīgā dzīve – dziedināšana un atjaunošana).

Apskatīsim arī Atklāsmes 22: 1–3 Dievs deva Jānim līdzīgu redzējumu, kādu Viņš Ecēhiēlam bija devis tik daudzus gadus iepriekš, runājot par šo pašu Dieva upi un par to, kā tai būtu ietekme.

Photo by Oliver Sju00f6stru00f6m on Pexels.com

“Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos.”

( Jāņa 22:1-3 )

Kā mēs iegūstam šo ūdeni?

Un viņš sacīja: “Atnesiet man jaunu bļodu un ielieciet tanī sāli.” Tad tie viņam to atnesa (2. Ķēniņu 2:20)

Jums ir nepieciešama jauna bļoda un nedaudz sāls. Jaunā bļoda ir ticīgā cilvēka jaunā dzīve, kas tiek pasniegta Dievam kā goda trauks, kas iesvētīts Skolotāja lietošanai. Dažiem no mums šī jaunā bļoda ir jauna domāšana!

Jāņa 7: 37-39 Jēzus sacīja:

Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca:

“Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.” To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.

Photo by Rachel Claire on Pexels.com

“Ja kāds ir izslāpis …” Slāpes – šeit rodas sāls iedarbībā. Sāls rada vai es teikšu, ka tas izraisa slāpes. Kad Jēzus runāja par to, ka mēs, ticīgie, esam zemes sāls, tas nozīmē, ka mēs sākam slāpt pēc Jēzus uz zemes, to cilvēku sirdīs, ar kuriem mēs saskaramies!

Dzīvo ūdeņu avots tiek atbrīvots un slāpju brīdī šī staume ieplūst.

Avots: “Tā kā viņu ūdens avots plūst no svētnīcas”

Plūsma: tā izplūda no svētnīcas un palielinājās dziļumā un sasniedzamībā, kā tas bija. Tas nebija templī. Tās ir atmodas upes! Tas runā ne tikai par svētību, bet par to, ka esi svētīts un par svētību kādam!

Jūs ievērosiet, ka gan Ecēhiēla, gan Jāņa redzējumos galvenais upju dziedināšanas darbs un plūsmas radītā dzīve un labklājība notika ārpus tempļa vai svētnīcas.

Dievs saka jums un man – ir pienācis laiks atkal dzert no Dzīvības avota un ļaut Svētajam Garam kļūt par dzīvo ūdeņu avotu, kas izplūdīs no mūsu dzīves, no mājām un no dzīves. baznīcu ielās, pilsētās un tautās; dziedināšanas un dzīvības radīšana sabojātajās dzīvēs, izjukušajās ģimenēs, izjukušajās laulībās, salauztajās sirdīs, salauztajos likteņos.

Es atkal saku jums, tās ir Atmodas upes, kurām Dievs liks ieplūst ikvienā, kurš pēc Viņa ir izslāpis šajā sezonā. Tā mainīsies jūsu dzīve. Šādi mainīsies tavs stāsts. Tā notiks jūsu izrāviens un tiks noteikts jūsu apgrozījums. Esi izsalcis/usi, lai tevī slāpes pēc Viņa!

Photo by Jeremy Bishop on Pexels.com

Šī Dieva upe plūdīs ar dzīvinošu spēku, nesot auglību tur, kur bija neauglība, labklājību tur, kur bija stagnācija, svētības tur, kur bija lāsti!


Šis veldzē manu dvēseli, ļoti, ļoti. Tulkojums no- https://www.repentancerevival.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: