Patiesība tavā dzīvē lai nāk gaismā.

Personīgās pārmaiņas sākas ar patiesības apliecināšanu- kā zinām Bībeli, tā visa ir patiesība, jo Jēzus sludināja patiesību- Viņš runāja to, ko Dievs rādija un runāja Viņa dzīvē. Viņš bija Dieva sūtīts šajā pasaulē, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību.

Dienām ejot, manī radās dziļas pārdomas par pasauli kurā dzīvojam šodien. Uz kurieni iet sabiedrība un kas ir dzīvības avots tai, kas ir tas, kas cilvēkus dzen uz priekšu. Vērojot kas notiek, klausoties, manī rosijās jautājumi Dievam. Tāds varens bargums nāk pār pasauli- daudz tumšu laiku sagaida mūs, bet Dievs saka- ” nebīsties mans bērns, es esmu pasaules gaišums un patvērums, kas pie manis tveras, tas pie mūžīgās dzīvības tveras! ” Dievs mainīja manu sirdi un maina to dienu no dienas- pielūdzot Viņu, lai varētu cerībā dzīvot. Tikai Viņš spēj izvest mūs no grūtībām ar kurām esam saslēgti, visām saitēm ar kurām esam sagūstīti. Viņš atsvabina no visām slimībām un nelaimēm, skumjām un tumsonības. Viņš dara brīvu! Viņš dara dzīvu!

Photo by Luna Lovegood on Pexels.com

Īstenībā jau var veidot rakstus par daudz un dažādām tēmām, bet vairāk man rezonēja temats par atklātību- es ļoti vēlos būt atklāta un patiesa pret sevi un citiem. Vārdi kurus rakstu un runāju, tie ir no Dieva, tie nav manis izdomāti un sacerēti, to es vēlos arī sludināt. Kaut viens cilvēks šo izlasot, lai varētu gūt tuvāku redzējumu par Dieva brīnumaino un skaisto pusi, ne reliģisko. kas tik ļoti ir attālinājusi mūs no Dieva patiesās mīlestības. Ir tik daudz platformu, tik daudz sludinātāju, tik daudz viedokļu- kā vēl nekad, mēs dzīvojam laikmetā, kur informācijas ir pāri pārēm un tik viegli ir tajā visā apjukt un nomaldīties- Dievs runāja uz manu dzīvi un atmodināja manī patiesības garu, kurš jānes gaismā.

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.”

(Jāņa 1:1-5)

Apmīļo savu iekšējo bērnu šodien. Manā bērnībā es ilgojos pēc mīlestības un sapratnes, es ilgojos pēc uzmanības un rūpēm- Dievs mums kā pieaugušajiem spēj dziedināt sirdi un piepildīt ar mīlestību, Viņš dara mūs pilnīgus.

Vārds dara mūs brīvus- tas ir tas, ko dara patiesība. Tā noveļ no mūsu pleciem nastu, kuru iespējams esam nesuši gadiem ilgi, no vainas apziņas un meliem pret sevi- kā ieslodzīti paši sevī. Mēs mēģinam dzīvot dienu no dienas- tas ir ļoti grūti- tāda dzīve ir gurda un smaga. Es pati šādi dzīvoju. Kā sasieta vienā vietā, visas šīs atbildības kuras vēlējos uzņemties, visas šīs lomas nospēlēt- ar dažādām maskām, priekš dažādiem cilvēkiem un situācijām. Tas padarija manu ceļu tik smagu un tumšu- tajā varēja būt ģimene, draugi, dažādas attiecības, pasākumi kuros piepildīties, lekcijas- kuras uzturēja dzīvības dzirksti tikai uz neilgu laiku, līdz atkal vainas sajūta par to, kāda esmu, nepiezagās, lai nolaupītu manu dzīvību. Ir tikai viena patiesība- viens spēks kurš visas šīs vainas sajūtas spēj noņemts. Visas šīs smagās un griezīgās ķēdes, visas maldu mācības- tas ir Dievs. Tik liela un vārdiem neizsakāma ir Viņa degsme pēc tavas dzīves- kā nomaldijusies avs, kas nezina ceļu atpakaļ- Viņš aizved mūs mājās. Kā briedis pēc ūdens brēc sausumā, tā cilvēks pēc patiesības- kas sauc, tam tiks atbildēts.

Lai Kungs top slavēts ikvienu dienu: mūsu nastas nes Dievs, mūsu pestīšana!

Psalms 67:20

Dievs šodien runā:

“Mans bērns, nepadodies no izmisuma un raizēm kas apņem, bet celies un mirdzi tajā aicinājumā kurā esmu tevi ielicis, lai liecinātu par manu spēku un slavu savā dzīvē. Tu esi aicināts šajā nogurušajā un izslāpušajā pasaulē piepildīt manu plānu, kas ir brīnišķīgs. Mēs dzīvojam pasaulē kura ir pilna velnišķīgu ietekmju, šie spēki darīs visu lai cīnītos par tavu sirdi, prātu un ietekmētu tevi lai izrautu no tava likteņa. Es aicinu ikvienu būt stipriem šodienā pret visām ienaidnieka taktikām. Tumsas pasaule vienmēr pārlieks savu ķetnu, dēļ sava lepnuma. Visu apjukumu un bailes kuras ir tumsonības spēku radītas šajā pasaulē, es atklāšu visus melus kas ir iedēstīti manos bērnos, visas sazvērestības manā vārdā tiks atklātas un satriektas ar patiesības gaismu, visu kas bijis apslēpts. Pārāk daudz cerības ir liktas uz cilvēkiem, ne mani. Es esmu tas, kas ceļ vīrieti un sievieti, bērnus, dzīvo un nedzīvo, viss, kas ir uz zemes šīs ir manis radīts un veidots. Es atveru debess logus lai izlietu savu garu pāri visai miesai. Jā, es esmu gaisma pasaulei- tiem kas nomaldijušies, un atjaunošu visus kas bijuši ievainoti un “apzagti”, mans bērns, es aizvietošu ar garīgo labvēlību, žēlsirdību un atjaunošanu. Un ja tu tiešām vēlies zināt visu patiesību par mani, tev ir jāpavada laiks ar mani, jāgatavojās lai mani iepazītu. Kad tu sāksi iepazīt mani, tu sapratīsi visu patiesību par kuru es runāju Bībelē un tu atradīsi ceļu kā dzīvot brīvībā kādā esmu tev paredzējis dzīvot. Atceries mans bērns- grēks tevi paverdzina, kad tu grēko, tu atdoties tumsonības valstībai, kura grib tevi paverdzināt grēkam un nāvei tumsonībai mūžīgi. Bet es nāku lai atbrīvotu tevi no nāves un grēka spēka!”

http://www.repentancerevival.com

“Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!”

Jesajas 26:3

Ienaidnieks izmanto pašu grūtāko mirkli mūsu dzīvēs, kad jūtamies nespēcīgi un pagrimuši savā ticībā. Tapēc es gribu teikt- ka Dievs zin katru mūsu soli kuru spersim, katru domu un lēmumu, visas ciešanas un uzvaras ar kurā saskaries- Viņš zin visu par mums. No Dieva tu nevari noslēpties un izvairīties- Viņš ir tik mīlošs un gādīgs, tik maigs un reizē varens savās dusmās pār mūsu nepaklausību. Turies pie savas cerības uz Dievu. Tveries ātri pie žēlastības vēsts. Meklē iespēju lai dalītos ar iemeslu savā cerībā uz Dievu priekš tiem, kas tev apkārt.

Toms Viņam saka: “Kungs mēs nezinām, kurp Tu ej; kā lai mēs zinātu ceļu?”

Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.

Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī Manu Tēvu. Jau tagad jūs Viņu pazīstat un esat Viņu redzējuši.”

Jāņa 14:5-7

Vaicā Svētajam Garam šodien, lai tas dod skaidras acis ieraudzīt līdzcilvēkus, kuri izmisīgi meklē pēc Dieva žēlastības. Esi gatavs dalīties ar savu cerību caur vārdiem un darbiem, jo līdzko tu pildi Dieva gribu, Svētais Gars arī darbosies caur tevi, neskatoties uz to, ka tu varbūt neredzēsi tūlītējus rezultātus, zini, ka tavas pūles nebūs veltīgas. Dievs vienmēr darbojās un dara brīnumus mums līdzās. Esi piesardzīgs no velna meliem par brīvību un mieru, ko sniedz pasaules lietas, tas viss ir sātana meli, patieso mieru un brīvību dāvā Dievs.

Photo by Lucas Pezeta on Pexels.com

Ceļš, patiesība un dzīvība. Neēsi kaunā par Dieva vēsti, kas ir vienīgais ceļš uz pestīšanu. Ienaidniekam nepatīk progress, kas Dieva valstībā un viņš darīs visu lai apklusinātu Dieva vēsts mācekļus.

Mēs visi meklējam patiesību un labākas dzīves priekš mums un mūsu ģimenēm, bet Jēzus saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”(Jāņa 14:6) Noslēpums ir tajā, ka tas nav iespējams ar mūsu pūliņiem vai varu, bet vienīgi sastopoties ar patiesību. Tev ir jāzin patiesība par sevi pašu, par attiecībām, par savu raksturu, ja vēlies ko mainīt savā dzīvē. Kapēc tas ir tik svarīgi zināt patiesību pirms sākt ko mainīt savā dzīvē? Aiz katra pašiznīcinoša ieraduma tavā dzīvē ir meli kuriem notici.

Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi.

Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.

Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.

Korintiešiem 10:3-5

Dažkārt mēs dzīvojam pāri saviem līdzekļiem, mēs tērējam pāri saviem limitiem un Dievs nekad nav mūs aicinājis uz ko tādu, nerunājot tikai par finansēm, bet arī attiecībām, par lietām kuras tu saki sev un par sevi, veids kā tu domā par savu pagātni, par atgadijumiem. Mēs varam ticēt šiem maldiem par pagātni, vai lasīt ko saka Dievs par attiecīgo situāciju. Bībele māca, ka personiskā izaugsme sākas ar patiesību. Tā ir patiesība, kas dara tevi brīvu.

Jūs par Viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū.

Efeziešiem 4:21

Jo patiesība ir Jēzus un Viņš runā vienmēr patiesību- tas nozīmē, ka viss kas Bībelē teikts ir patiesība. To, ko mēs dzirdam televīzijā, radio, lasam žurnālos, internetā- ne vienmēr tas mums palīdzēs, un ne vienmēr tajā būs patiesība.

 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Filipiešiem 4:13

Paldies Kungam, ka Viņš tevi maina. Paldies Viņam par Viņa mīlestību, ka Viņš negrib tevi atstāt arī tad, kad neēsi bijis paklausīgs. Lūdz Dievu, lai Viņa plāni un Viņa griba notiek tavā dzīvē. Dievs ir tik mīlošs Dievs, kurš vienmēr gaidīs uz mums līdz mēs atdosim savas dzīves Viņa rokās. Lūdz Dievam pēc brīvības un patiesības, pēc atsvabināšanas no visiem cietokšņiem un nocietinājumiem, kas traucē saņemt Viņa mīlestību un svētību ieet mūsu aicinājumā. Palūdz Dievu lai visi cietokšņi tiek salauzti Jēzus vārdā.

Photo by Mu00e1ximo on Pexels.com

Vārds paliks mūžam- mīlestībā- Ance. 🙂

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: