Uztici Dievam savu dzīvi, jo viņam ir brīnišķīgs plāns tai!

Izlasi šo rakstu- par manu dzīvo sastapšanos ar Dievu- cik brīnišķīgi ir dalīties ar to -kas patiess un vērtīgs!

Sveiks/a! Patiess prieks tevi šeit redzēt- lai vai kas tu būtu, man ir prieks par tevi- šī platforma ir izveidota, lai spētu iedrošināt cilvēkus dzīvot dzīvu dzīvi- tādu, kurai ir piepildijums, kas nāk no Dieva! Esmu atgriezusies no vienkāršas dzīves, kur es dzīvoju un nedomāju par to- kurp es dodos un kas man ir jāīsteno šajā pasaulē. Dievs man parādija savu neizmērojamo mīlestību un noņema no maniem pleciem visas ķēdes kuras biju sev aplikusi, noņēma visu smagumu un neizpratni- apstādināja mani no šī skrejiena kurp devos ar aizvērtām acīm. Tad nu dienu no dienas, dzīvojot kā apzināta kristiete, es domāju par svētā gara augļiem ko Dievs mums dāvā.

Ejot cauri šiem Gara augļiem pār mani nāca atklāsme, ka Dievs negrib, ka mēs šos gara augļus iegaumējam kā skaitāmpantu un bezpersoniski ar tiem dzīvojam, bet Viņš vēlas lai tie ir saredzami mūsu dzīvēs- lai tie ir dzīvi. Vai cilvēki var aprakstīt Dieva raksturu, vai izjust gara augļus ar to, kā jūs rīkojaties, pat ja viņi nesaskaras ar jums vai nedzird ko jūs runājat? Tā arī ir jābūt, tikai mūsu darbi rādīs un vārdi nebūs vajadzīgi. Kad kāds skatītos uz tevi un teiktu: “Woo, kas par pacietību, viņš izstaro tādu labestību un laipnību, viņam piemīt tik liela pašdisciplīna.” Šī bija pirmā Dieva komanda- ne lūgt, ne dejot, Viņa pirmā komanda cilvēcei bija BŪT AUGLĪGAM. Pierādījums:

“Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm, jūrām un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”

Pirmā Mozus 1:28

šai rakstu vietai ir daudz lielāka nozīme, kā varētu šķist lielai daļai cilvēku. Tā nav tikai par populācijas vairošanu, bet par būšanu auglīgam Svētajā Garā. Es gribu lai tu, kas lasi šo rakstu, ieraugi to kā lielu vērtību savā dzīvē- būt auglīgam Garā. Un Dievs zināja, ka mums būs nepieciešams kāds skaidrojums, tāpēc viņš deva rakstu vietu:

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pateicība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.

Pāvila vēstule Galatiešiem 5: 22-23

Un šeit es vēlos detalizēti runāt par pēdējo no tiem- par kuru visgrūtāk saprast. Ja tu vēlies dzīvot savu dzīvi tādu, kāda tā bija, tad šis raksts nebūs priekš tevis, bet es vēlos lai tu paliec. Šī tēma pēdējo laiku ir radikāli mainijusi manu domāšanu un es ar to vēlos dalīties. Atver savu sirdi un lūdz Dievam pēc sapratnes visu izprast, jo, ja šīs lietas tiks saprastas, tad līdzi tām nāks virkne citu, kas izmainīs tavu pieeju dzīvei par 100%. Un es vēlējos izprast no kurienes gan nāk šis pēdējais Gara auglis- vai mēs esam tie, kas to veido, vai tas ir Svētais Gars?

Quotes about self control, definition of self control, faith quotes, Bible  verse of the day en 2020 | Texte biblique, Paroles inspirantes, Affirmations

Reiz dzirdēts pantiņš-

Man krūtīs pukstēja divas dabas:

viena bija amorāla- otra svēta,

vienu es mīlu- otru nīstu,

to kuru barošu- dominēs.

-unknown-

Ko tu baro- kad tu klausies, skaties, “skrollo”, kad tu dari visas šīs lietas? Tu izvēlies prioritātes, kas baros tevi šodien, rītdien un parītdien. Ar kādiem cilvēkiem tu tiecies- ir vērts pacelt acis, jo nemanot mēs pakļaujam sevi šai ietekmei. Tikai neaizmirsti, ka katru dienu, katru stundu, minūti notiek šī iekšējā cīņa par to, kura puse uzvarēs. Un kas to nosaka-tu, jeb pats. Paškontrole ir iespēja ļaut izvēlēties kam tu atļausi sevi kontrolēt! Dievs negrib, ka esam šīs dabas kontrolē, kas šķietami uzvar mūsos. Kad mēs piedzimstam, daudzi domā, un arī es tā domāju līdz šim, ka mēs esam pa vidu šīm abām dabām, bet patiesība ir tajā, ka mēs dzimstam no miesas, mums nav bijusi izvēle un pirms sastapšanās ar Dievu, viss kas es varēju, bija mantkārība, lepnums, meklējot apmierinājumu priekš savas miesas, tieši tāpēc, es varēju darīt sliktas lietas, tikties ar nepareizajiem cilvēkiem. Tas, kas miesisks- kur ES ir centrēts- tas noved līdz “nāvei.” “Nāvei” kura atņems tavu likteni, tavu Dieva brīnišķīgo plānu tavai dzīvei.

Tātad grēka alga in nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Pāvila vēstule romiešiem 6:23

Tajā mirklī, kad Tu pieņem Jēzu Kristu par savu personīgo Kungu un glābēju, tu iegūsti iespēju izvēlēties, jo vēl viena daba tev ir atklājusies. Viss ko es varēju darīt, bija izvēlēties miesu pirms es satiku Jēzu. Kad Dievs sūtīja savu dēlu- viņš teica: “es došu cilvēkiem brīvību”, tur kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Kas mēs esam pazuduši un tumsas ieskauti, pirms mēs esam apliecinājuši Jēzu, par savu glābēju, mums nebija izvēles. Brīvības definīcija ir iespēja izvēlēties. Visi kas ir pasludinājuši Jēzu, par savu Kungu, katru dienu sāk ar izvēli. Lai vai kā mēs gribētu, mēs nevaram pārlekt no miesiskas dzīves uz 100% garā atdzimušu dzīvi, jo tas, kā mēs esam dzīvojuši, nāk līdzi un ir sfēras no kurām nav tik viegli tikt vaļā. Šis ceļš iet lēnām uz priekšu. Tāpēc Dievs ielika šo vienu koku Ādama un Ievas dārzā, lai tiem būtu izvēle, jo tā ir verdzība bez izvēles, tāpat kā mīlestība ir izvēle.

Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.

Piektā Mozus 30:19

S pirit VAI S in

E mpowered E mpowered

L ife of L ife of

F aith F lesh

CONTROL CONTROL

Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.

Pāvila vēstule galatiešiem 5-19:21

Ja tu esi atdzimis, un tu izmanto savu brīvību lai ietu miesisku dzīvi, tu nekad neieiesi Dieva valstībā- tajā bagātīgajā, dzīvajā valstībā ko Dievs tev sarūpējis. Būt paškontrolē nenozīmē- es tagat vienkārši dzīvošu labāk, būšu labāks/a, bet mums ir jāaicina svētais gars un jālūdz viņu vadīt mūs dienu no dienas. Es pieņemšu lēmumus kas iet pret mani, lēmumus kas nav pieņemti atsaucoties un miesas kārībām. Tad kad mēs sākam to darīt, mūsu dzīves dinamika izmainās, mums ir jāsāk dzīvot to dzīvi, kuru Dievs ir aicinājis mums dzīvot. Tāpēc vēlreiz izlasīsim šo rakstu vietu:

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

Pret tādām lietām nav bauslības.

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši (atdevuši savu veco dzīvi) līdz ar kaislībām un iekārošanām.

Pāvila vēstule galatiešiem: 5:22-24

Ko mēs varam ieraudzīt, ka Dievs Svētajā Garā ir džentelmenis, jo viņš atļauj mums iet tur, kur vēlamies un atļauj mums pašiem atlaist lietas, lai Viņš varētu ar tām strādāt, jo nav tāda sfēra, kur Dievs bez mūsu vēlmes darbotos, Viņš dod mums dažādas norādes, cilvēkus, lai mēs to saskatītu. Manā dzīvē Dievs jau labu laiku runā uz dažādām lietām, un ja vien es būtu ātrāk atlaidusi un ļāvusi… Viņa personība ir tik … neizskaidrojama un cik bezgala liela gan ir Viņa žēlastība. Lai vai cik tālu mēs ietu paši savā spēkā, Viņš būs ar mums vienmēr un visur.

Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.

Pāvila vēstule galatiešiem 5:16

Pirmā lieta ar kuru sākt- uzņemties atbildību par savām rīcībām, vārdiem, darbiem. Atrodi kādu un pasaki atklāti viņam šīs divas lietas:

  1. Kur tu šobrīd atrodies dzīvē
  2. Kur tu gribētu atrasties tā vietā

Piemēram:

  • Es situ savu bērnu par to, ka viņš mani neklausa, tad, kad es to vēlos.
  • Es vēlos būt tajā vietā, kur mani bērni spētu saņemt pacietīgu disciplīnu, lai viņi varētu sasniegt mērķi.
  • Es nespēju pieņemt savu māti- pāri visam ko viņa man nodarijusi.
  • Es vēlos viņai pieodt visu un mīlēt viņu ar tīru sirdi.
  • Es nespēju beigt iekārot cilvēkus, salīdzināt sevi ar viņiem.
  • Es vēlos dzīvot to dzīvi- kādu Dievs man sarūpējis un neskatīties uz to, kas pieder otram.

Dzīvojot miesisku dzīvi, mēs esam dzīvojuši grēkā, piekopjot tumšas lietas un tas, kas ir darīts tumsā, tur arī paliek, un ienaidnieks ar to spēlē, ka tas kas ir tumsā- paliek tumsā, bet tevi ēd no iekšienes. Tas ir tāpēc, ka tas ir pretējs tam, ko Gars vēlas darīt.

Mūsu dzīvēs nav nekādas problēmas, ja mums ir vīzija ar to, kur mēs vēlamies būt, un vienīgā iespēja kā tur nokļūt- ir atbildība. Kāds to zin, un redz tevi, kā uzticamu personu.

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.

Jēkaba vēstule 5:16

Tad nu tavs uzdevums ir atrast kādu, kurš būtu gatavs tevī ieklausīties un veltīt tev laiku. Apsēsties un izstāstīt- kur tu šobrīd atrodies un kur tu vēlies atrasties. Pastāstīt to, ka tu vēlies stiprināt savu Garīgo dzīvi un viss, ko es no tevis lūdzu ir ieklausīties- ne nosodīt, ne izlabot, jo to visu darīs Svētais Gars. Un iespējams šī būs viss pravietiskākā lieta, kas ar tevi atgadijusies.

Nākamā lieta kas tev ir jādara, un kas sekos- pakļaušanās disciplīnai. Tā mūs pazīs pēc mūsu disciplinētās dzīves, pēc tā, cik mēs spēcīgi-taisni ejam Dieva ceļu. Dispiclīna arī manā dzīvē ir bijusi nopietns jautājums, un uzaugot daudzbērnu ģimenē, es nespēju iedomāties, kā tas ir- būt disciplinētai, jo augot tev bija milzīga brīvība darīt lietas un domāt, tā, kā vēlies. Tas ir tik ļoti svarīgi, tagat pieaugot, saprast, ka disciplīna ir nepieciešama, lai mēs nonāktu tur, kur Dievs ir aicinājis mums būt.

Ik rītu es sastopos ar disciplīnu savā priekšā- man ir izvēle lasīt vai nelasīt Bībeli. Tajā brīdī, kad saproti, ka Dievs izkārto dzīvē dažādas situācijas- iedod mieru pāri situācijām kurās to vajadzēja, iedod šo milzu spēku darīt lietas, dod tādu mīlestību un pateicību, ka tu saproti, ka Tev citu ceļu nevar būt, kā disciplinēt sevi- veltīt Viņam: ik rītu, vakaru, jebkuru mirkli no dienas. Pāri mums nāk Svētā Gara augļi, ja vien spējam būt disciplinēti Viņa vārdam.

Lieta tāda, ka ar informāciju vien nepietiek, lai radītu šīs vēlamās pārmaiņas mūsu dzīvēs, tā ir Svētā Gara iedvesma mūsos, kas atļauj mums dzīvot dzīvi kas ir auglīga.

Kas seko pēc disciplinēta dzīvessveida? Pēc šīs spēcīgās velmes būt pilnīgā ticībā un kalpošanā- tā jau ir šī velme, šī degsme tevī, kas dod tev velmi tuvoties Dievam. Esot uzticami kalpojot- slavējot, ejot uz Bībeles grupām, sludinot, ejot uz draudzi- Dievs tevi vēro katru mīļu brīdi un skatās cik tu esi uzticams.

Es vēlos dzīvi, kas ved mani uz dzīvi!

Cilvēki dzīvo, un arī es dzīvoju dzīvi, kas ved uz vienkāršu eksistenci. Taču pienāca brīdis līdz bija jāsaka sev STOP!

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!

Psalms 42:1

Paldies, ka esi- lasiji un uzņēmi! Lai Dievs svētī visas tavas gaitas, lai arī kurp tu dotos- Viņš tevi neatstās!

(Mīlestībā- Ance)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: